ทำไมต้องซื้อประกันภัยรถยนต์

Better Almond Butter  > Lifestyle >  ทำไมต้องซื้อประกันภัยรถยนต์
0 Comments
เปรียบเทียบประกันภัย

โดยทั่วไปแล้วรถยนต์ทุกคันจะต้องทำประกันภัยที่มีความจำเป็นคือ การทำประกันภัย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ประกันภัยแบบบังคับ ที่เรียกว่า  “ประกันภัย พ.ร.บ.” หรือ  “พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” และอีกแบบคือ ประกันภัยทั่วไปที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ โดยประกันภัย พ.ร.บ.จะเป็นหลักประกันว่าจะได้รับสิทธิความคุ้มครองจากเงินกองกลางที่รถทุกคันได้ในการได้รับความคุ้มครองและเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ หรือการประสบภัยจากรถในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ยังเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รับผู้ประสบภัยเข้าดูแลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลแต่จะช่วยคุ้มครองเท่าที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 

เมื่อเกิดกรณีที่เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ที่มีความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หรือเสียหายมาก  ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม จึงต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติม เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระได้อีกมากมายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ  ขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัย แต่ก็ไม่ได้บังคับโดยกฎหมายว่าต้องซื้อประกันภัยแบบนี้ วันนี้เรามาดูถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องซื้อประกันภัยรถยนต์กันเลยดีกว่า

  1. ประหยัดเงินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

หากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ ซึ่งเจ้าของรถได้ทำประกันภัยไว้ บริษัทประกันภัยก็จะเข้ามาช่วยใช้ค่าเสียหายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัยตามข้อสัญญา โดยที่เจ้าของรถยนต์เพียงแค่จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยปีละไม่กี่พันบาท แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เจ้าของรถยนต์จะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยเป็นจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเสียอีก

  1. คุ้มครองรถยนต์

ประกันภัยจะช่วยคุ้มครองรถยนต์ของคุณในกรณีที่รถยนต์ของคุณถูกโจรกรรม หรือถูกไฟไหม้ เพราะบริษัทประกันภัยจะใช้เงินทดแทนรถที่หายไปหรือถูกไฟไหม้ แม้จะไม่เต็มราคารถเท่ากับตอนที่ซื้อมา เพราะต้องหักค่าเสื่อมสภาพ แต่ก็ยังช่วยให้คุณมีเงินช่วยเหลือในการซื้อรถคันใหม่มาใช้งานต่อไป

  1. ประหยัดค่ารักษาพยาบาล

กรณีที่คุณขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ หากรถยนต์ของคุณไม่มีประกันภัยรถยนต์ เวลาที่เข้าโรงพยาบาล คุณต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเองทั้งหมด รวมทั้งถ้ามีผู้โดยสารบาดเจ็บ ผู้โดยสารก็จะต้องออกค่ายใช้จ่ายเองอีกด้วย แต่หากรถยนต์ของคุณมีประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัยก็จะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตัวเราเอง และผู้โดยสารในรถ จะทำให้เราประหยัดเงินไปได้อีกมาก

และนี่ก็เป็นเหตุผลดีๆ ที่คุณควรซื้อประกันภัยเมื่อมีรถยนต์ ซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง หรือเปรียบเทียบประกันภัยในเรื่องของราคา ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันการหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบประกันภัยก็ง่ายมากๆ เพราะมีเว็บไซต์ที่สามารถเปรียบเทียบประกันภัยได้ทุกบริษัท เรียกได้ว่าสะดวกสบายแบบสุดๆ แถมยังได้ประกันภัยที่โดนใจในราคาที่จ่ายไหวด้วย