ประกันชั้น 1 ราคาเท่าไหร่ดี

Better Almond Butter  > Lifestyle >  ประกันชั้น 1 ราคาเท่าไหร่ดี
0 Comments
ประกันชั้น 1 ราคาเท่าไหร่

การเลือกประกันภัยรถยนต์นั้น ไม่เพียงแต่ความคุ้มครองที่ครอบคลุมความต้องการได้อย่างเพียงพอ แต่ยังต้องพิจารณาราคาค่าเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมด้วย ดังนั้น การเลือกหาประกันภัยรถยนต์โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่มีความคุ้มครองสูงนั้น จะต้องพิจารณาด้วยว่าประกันชั้น 1 ราคาเท่าไหร่ที่สามารถรับภาระไหวและคุ้มค่ากับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ จึงต้องศึกษาว่าความคุ้มครองของประกันชั้น 1 เป็นอย่างไรและสามารถหาราคาดีๆ ได้อย่างไรบ้าง 

ประกันชั้น 1 ราคาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นประกันภัยที่มีความคุ้มครองสูง ได้แก่ความคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันเองยามเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงชดเชยค่ารักษาแก่บุคคลภายในรถยนต์ ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของคู่กรณี ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ อีกทั้งกรณีความเสียหายจากการสูญหายของรถยนต์หรือการได้รับรอยขีดข่วนจากการเฉี่ยวชนด้วย ดังนั้น ในขอบเขตที่สูงเช่นนี้ ราคาของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จึงมักสูงตามไปด้วย เพราะมีวงเงินคุ้มครองที่สูงเพื่อให้เพียงพอต่อความเสียหายและค่ารักษาต่างๆ ที่ต้องครอบคลุมและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้เอาประกันอย่างสูงสุด 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่มีราคาสูงนั้น สามารถลดความหนักของค่าเบี้ยประกันรถยนต์ลงได้หลายวิธี เช่น การเลือกแผนประกันภัยรถยนต์ที่มีค่าเสียหายส่วนแรก การเลือกแบกรับค่าเสียหายส่วนแรกนี้จะช่วยลดค่าเบี้ยประกันลงได้ โดยเป็นวิธีที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายมากกว่า เพราะเงื่อนไขในการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนั้นต้องจ่ายเพียงกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดเท่านั้น ทำให้ค่าใช้จ่ายนั้นถูกลงและราคาของประกันชั้น 1 ลดลง นอกจากนี้ การติดกล้องหน้ารถยนต์ก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ เพราะตามกฏหมายแล้ว หากติดกล้องหน้ารถยนต์จะทำให้ได้รับส่วนลดค่าประกันภัย 5-10%  

หากจะพิจารณาว่าประกันชั้น 1 ราคาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม จึงต้องพิจาณาจากความต้องการว่าต้องการความคุ้มครองที่สูงเท่านี้หรือไม่ และสามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆ ที่ช่วยลดราคาค่าประกันได้หรือไม่ หากราคาที่ต้องจ่ายนั้นเปรียบเทียบกับความจำเป็นของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับแล้ว มีความคุ้มค่ากันก็ถือว่าราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นเหมาะสม แต่หากลองปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ทำให้ราคาค่าเบี้ยประกันลดลงแล้ว แต่เปรียบเทียบความจำเป็นออกมาก็ยังไม่คุ้มค่ากัน นั่นอาจหมายความว่าประกันชั้น 1 ราคานี้อาจสูงเกินไปและอาจลองพิจาณาราคาเบี้ยประกันกับความคุ้มครองในชั้นอื่นๆ แทน